I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”


odbyła się w dniu 12 maja 2016 r. w Centrum Innowacyjno–Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które mieści się na ul. Głębokiej 28.

 

Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i poświęcona była tematyce innowacyjnych rozwiązań w zakresie BHP i ergonomii stanowisk pracy, uwarunkowań środowiska pracy, wypadkowości w sektorze rolno-spożywczym oraz jakości kształcenia w zakresie BHP.

Gości i wszystkich uczestników konferencji powitały prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek oraz dr hab. inż. Halina Pawlak, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołacki, który wygłosił również referat na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego w procesie redukcji ryzyka awarii przemysłowych. Następnie głos zabrali, przedstawiciele wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublienie będących współorganizatorami konferencji: Prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz gospodarz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego, w którym odbywała się konferencja - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, prof. dr hab. Andrzej Marczuk.

Sesja plenarna

sesja plenarna01 sesja plenarna02
sesja plenarna03 sesja plenarna04

 

Sesja posterowa

sesja posterowa01 sesja posterowa02
sesja posterowa03 sesja posterowa04

 

Wystawcy

wystawcy01 wystawcy02
wystawcy03 wystawcy04
wystawcy07 wystawcy06
wystawcy05

 

Przerwa kawowa

przerwa01 przerwa02
przerwa03 przerwa04

 

Impreza integracyjna

impreza03 impreza01
impreza04 impreza02
Autorem wykonanych zdjęć jest mgr Martyna Kasela

 

Zapraszamy na II Konferencję Naukową w 2017 roku