II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE”


odbyła się w dniu 11 maja 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które mieści się na ul. Akademickiej 15.

 

Konferencja „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie” pod honorowym patronatem JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Zbigniewa Litwińczuka zorganizowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konferencja poświęcona była tematyce innowacyjnych rozwiązań w zakresie BHP i ergonomii stanowisk pracy w rolnictwie, uwarunkowań środowiska pracy, wypadkowości w sektorze rolno-spożywczym oraz jakości kształcenia w zakresie BHP.

 

Gości i wszystkich uczestników konferencji powitały prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek oraz dr hab. inż. Halina Pawlak, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Zbigniew Grądzki. Następnie głos zabrali, przedstawiciele wydziałów Naszej Uczelni będących współorganizatorami konferencji: Prodziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki - prof. dr hab. Brygida Ślaska oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji - prof. dr hab. Andrzej Marczuk. Dr inż. Józef Witczak odczytał list od Pani Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP Elżbiety Bożejewicz skierowany do uczestników konferencji.

 

Sesja plenarna

sesja plenarna02 sesja plenarna01
sesja plenarna03 sesja plenarna04

 

Sesja posterowa

sesja posterowa01 sesja posterowa02

 

Wystawcy

wystawcy01 wystawcy02
wystawcy03

 

Przerwa kawowa

przerwa05 przerwa01
przerwa02 przerwa06

 

Warsztaty

warsztaty01 warsztaty02
   
Autorem wykonanych zdjęć jest mgr Martyna Kasela

 

Zapraszamy na III Konferencję Naukową w 2018 roku