III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRAKTYCE”


odbyła się w dniu 15 maja 2018 r. w Centrum Innowacyjno–Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które mieści się na ul. Głębokiej 28.

 

Konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i poświęcona była tematyce bezpieczeństwq i higieny pracy w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym, innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii stanowisk pracy, uwarunkowań prawnych środowiska pracy, kompetencji miękkich specjalisty bhp oraz jakości kształcenia w zakresie bhp.

Gości i wszystkich uczestników konferencji powitała prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek, a uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni prof. dr hab. Eugeniusz Grela. Następnie głos zabrali, przedstawiciele wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublienie, będących współorganizatorami konferencji: Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Joanna Barłowska oraz gospodarz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego, w którym odbywała się konferencja - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, prof. dr hab. Andrzej Marczuk.

Po tych wystąpieniach uczestnicy Konferencji uczcili pamięć niedawno zmarłej Pani dr hab. Haliny Pawlak, jednej z głównych inicjatorek i organizatorek tych Konferencji. Jak bardzo ważna była to postać w życiu Uczelni i studentów przypomniała zebranym przewodnicząca Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Ergonomii i BHP inż. Agata Jaśkowiec.

 

Sesja plenarna

sesja plenarna01 sesja plenarna02 grey
sesja plenarna03 sesja plenarna04
sesja plenarna05
sesja plenarna06 sesja plenarna07
sesja plenarna08 sesja plenarna09
sesja plenarna10 sesja plenarna11
sesja plenarna12 sesja plenarna13

 

Warsztaty

warsztaty02
warsztaty01 warsztaty03

 

Wręczenie nagrody im. dr hab. inż. Haliny Pawlak

nagroda IM H Pawlak

 

Wystawcy

 

wystawcy01 wystawcy02
wystawcy03

 

Przerwa kawowa

przerwa kawowa03 przerwa kawowa02
przerwa kawowa01

 

Wspólne zdjecie uczestników Konferencji

uczestnicy konferencji

 

Autorem wykonanych zdjęć jest mgr Mateusz Ossowski

 

Zapraszamy na IV Konferencję Naukową w 2019 roku