Komitet Honorowy

Honorowy Patronat

Prof. dr hab. dr h. c. multi Zygmunt Litwińczuk - JM Rektor UP w Lublinie

 

Prof. dr hab. Andrzej Marczuk - Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
Prof. dr hab. Joanna Barłowska - Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Elżbieta Bożejewicz - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

 

Organizatorzy Konferencji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Katedra Podstaw Techniki - Zakład Ergonomii oraz Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska - Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego
Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe Ergonomii i BHP
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska – Sekcja Higieny Pracy


 

Komitet Naukowo-Programowy

Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek - przewodnicząca
Prof. dr hab. Andrzej Kusz – UP Lublin
Prof. dr hab. Leszek Tymczyna – UP Lublin
Dr inż. Piotr Kaczmarek – OSPSBHP – Kalisz
Dr inż. Józef Witczak – OSPSBHP – Radom
Mgr Bogumiła Firlej – OSPSBHP – Lublin
Dr hab. prof. nadzw. Stanisław Lachowski - Lubelski Oddział PTErg
Dr inż. Iwona Słomka - PWSZ im. A. Silesiusa - Wałbrzych
MVDr PhD. Nad'a Sasáková - UVMP Koszyce, Słowacja

   

Komitet Organizacyjny

Dr inż. Piotr Maksym - UP Lublin – przewodniczący
Dr inż. Agnieszka Buczaj – sekretarz
Dr hab. prof. nadzw. Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk
Dr inż. Anna Pecyna
Dr inż. Łukasz Wlazło
Dr inż. Justyna Martyna
Dr inż. Maciej Combrzyński
Mgr Mateusz Ossowski
inż. Agata Jaśkowiec