Tematyka konferencji

 

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie i przemyśle rolno - spożywczym
  • Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii stanowisk pracy
  • Uwarunkowania prawne środowiska pracy, kompetencje miękkie specjalisty bhp

 

Konferencja CIW03