Uczestnictwo

 

Komunikat Nr 1 - wersja PDF

!! Komunikat Nr 2 - Program Konferencji - wersja PDF !! 

!! Lista e-posterów - Sesja 3 - wersja PDF !!

 

WAŻNE TERMINY

Elektroniczna rejestracja udziału w konferencji - do 15 kwietnia 2018 roku
Termin uiszczenia opłaty za udział w konferencji - do  15 kwietnia 2018 roku
Termin przesyłania pełnych tekstów publikacji (!! zgodnie z wytycznymi) - do 30 kwietnia 2018 roku

 

Koszty uczestnictwa:

Studenci

Dla studentów koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:
Wariant I - 50 zł - Uczestnictwo w konferencji bez publikacji artykułu (możliwość prezentacji posteru multimedialnego, materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad).

Wariant II - 150 zł - Pełne uczestnictwo w konferencji (możliwość prezentacji posteru multimedialnego, materiały konferencyjne, udział w warsztatach, obiad, publikacja artykułu w monografii).

Uczestnicy prezentujący postery otrzymują certyfikat

Wariant III - wolny słuchacz (wymóg rejestracji)

 

Pracownicy i nauczyciele akademiccy

300 zł - Koszt pełnego uczestnictwa w konferencji z możliwością prezentacji posteru multimedialnego dla pracowników i nauczycieli akademickich.

 

Publikacja monografii

Artykuły wyłącznie po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w monografii naukowej na ogólnie obowiązujących zasadach (min. 20 tys. znaków ze spacjami).

Monografia zostanie wydana po konferencji.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto:
Centralny Ośrodek Szkolenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu OSPSBHP w Warszawie
ul. Górnośląska 56, 62-800 Kalisz
Nr rachunku bankowego: 41 1090 1160 0000 0001 1406 9224
Tytuł przelewu: Konferencja Lublin + Imię i Nazwisko